Oferty pracy

Jeżeli są Państwo zainteresowani pracą w naszej firmie, to prosimy o przesłanie CV na adres praca@czerwonyszkwal.pl.

STARSZY MARYNARZ

Obowiązki:

 • dbanie o czystość,
 • udział w manewrach cumowania,
 • kontrola cum, lin, stanu odbijaczy, klarowanie,
 • pełnienie wachty,
 • dbanie o stan jednostki (czystość, paliwo, wyposażenie) .

Wymagania:

 • posiadanie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje kandydata.
 • dyspozycyjność czasowa.

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju – kursy/szkolenia.

MOTORZYSTA WACHTOWY

Obowiązki:

 • przestrzeganie dyscypliny i porządku na jednostce, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych,
 • pełnienie wacht morskich oraz służb portowych,
 • wykonanie czynności i poleceń wydanych przez starszego mechanika,
 • posługiwanie się sprzętem przeciwpożarowym,
 • dbanie o stan maszyn i urządzeń oraz utrzymanie czystości w przedziale maszynowym
 • zgłaszanie awarii starszemu mechanikowi.

Wymagania:

 • posiadanie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje kandydata,
 • dyspozycyjność czasowa.

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju – kursy/szkolenia.

OFICER MECHANIK ŻEGLUGI KRAJOWEJ

Obowiązki:

 • rozdzielenie pracy załodze dniówkowej oraz nadzór jej wykonania,
 • odpowiedzialność za warsztat podręczny: obrabiarki, spawarki, maszyny i urządzenia oraz narzędzi,
 • cotygodniowe przeprowadzanie prób działania systemów związanych z bezpieczeństwem jednostki oraz wpisuje do dziennika wyniki prób,
 • kontrolowanie prawidłowości parametrów SG oraz systemów napędu i sterowania pędników,
 • zgłaszanie starszemu mechanikowi nieprawidłowości w pracy mechanizmów i urządzeń,
 • utrzymanie w pełnej gotowości technicznej urządzenia i instalacje.

Wymagania:

 • posiadanie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje kandydata,
 • dyspozycyjność czasowa.

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju – kursy/szkolenia.

SZYPER I KLASY ŻEGLUGI KRAJOWEJ

Główne obowiązki:

 • nadzorowanie prac wykonywanych przez marynarza i motorzystę,
 • bieżąca kontrolowanie sprawności urządzeń nawigacyjnych,
 • odpowiedzialność za zespół holowniczy oraz odpowiednie wyposażenie jednostki,
 • przekazywanie zamówień z działu pokładowego i maszynowego do realizacji przez biuro,
 • kontrolowanie terminów wygaszających atestów i przeglądów; zgłoszenie potrzeby przeprowadzenia przeglądu, z min. miesięcznym wyprzedzeniem, do działu remontowego,
 • zgłaszanie awarii oraz napraw do przełożonych.

Wymagania:

 • posiadanie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje kandydata,
 • dyspozycyjność czasowa.

Oferujemy:

 • stałe wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju – kursy/szkolenia.

LOGISTYK

Praca w siedzibie firmy w godzinach 7-15

Obowiązki:

 • prace administracyjno-biurowe,
 • prowadzenie dokumentacji w firmie,
 • wystawianie faktur,
 • organizacja dostaw oraz wydań z magazynu,
 • obsługa wagi najazdowej,
 • organizacja przeładunków w porcie,
 • kontrola czasu pracy pracowników,
 • dokonywanie zakupów firmowych.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • uczciwość,
 • odpowiedzialność,
 • znajomość języka angielskiego .

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • pracę w dobrej atmosferze.